Warsztat

4. Warsztat

Podstawowe narzędzia ułatwiające pracę są umieszczone na rysunku. Ich używanie jest nieodzowne przy wszelkiego rodzaju naprawach, konserwacji, przeglądach i budowie typowych modeli.

Dla osób posiadających wolne środki finansowe polecam nieco bardziej skomplikowane narzędzia. Pozwalają nam one na bardziej zaawansowane budowanie modeli i o wiele wygodniejszą i efektywniejszą prace. Moja wieloletnia praca przy budowie modeli pokazała mi, że im więcej narzędzi posiadamy tym praca z modelami jest przyjemniejsza i dokładniejsza.

(autor: M.Stefanowski)